Şabran rayon Mərkəzi kitabxanası

Şabran rayon MKS

Aydın Talıbzadə. Teatral freskalar

"Teatral freskalar " elə bir topludur ki, müəllif bura aktyorlara , rejissorlara və hətta şairlərə həsr etdiyi portret yazılarını, məqalələrini, etimoloji "xarakirilərini" yığıb , məddəniyyətin fəlsəfəsi və nəzəriyyəsinə dai

Aydın Talıbzadə. Min maska və bir mən

Aydın Talıbzadə. Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi“Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi.” Adlı risalə kulturoloji, etnoqrafik, elmi-nəzəri məqalələr, fəlsəfi esselər toplusu